yu-ki

BBoy Yu-ki – Best Moments

2022/11/01

世界の有力ブレイクダンサーを毎回1名ピックアップ。過去のベストシーンを動画で振り返り、アーカイブしていく。

今回取り上げるのは、「九州男児」「Found Nation」「KOSÉ 8ROCKS」に所属する日本のBBoy、Yuki。

BBoy Yuki – Best Moments

Found Nation Jam 2022 – Body Carnival vs 九州男児

COFFEVER 2022 – 九州男児 vs MORTAL COMBAT

BREAKDANCE DAY 2022 – Found Nation vs KAKB

Good Foot Crew 11th Aniversary Jam 2021

Freestyle Session 2016 – Kyushudanji vs Battle Born

Ranking

練習用Playlist

©️DanceHack 2012-2023